Biblioteca Comunală MĂRTINEȘTI
 

DATE CONTACT
          Adresa:
337315, Comuna Mărtinești, Sat Mărtinești, nr. 15
          
Telefon: 0254 246 310
          
Fax: 0254 246 468
          
Email: biblioteca_martinesti@yahoo.com

 
 

BIBLIOTECAR

 

     

COLECŢII:
     Numărul unităţilor bibliografice (total):
 6.340 din care:
          Cărţi:  6.340        
         Materiale audio și video - videoproiector

SERVICII PENTRU PUBLIC OFERITE GRATUIT:
           Informații și referințe bibliografice;
           Acces liber la raft;
           Imprumut la domiciliu a documentelor;
           Consultarea documentelor la sala de lectură;
           Vizionare și audiere a materialelor audio și video;
           Acces gratuit la internet prin programul BIBLIONET;
           Participarea la expoziții, activități culturale.

 
SCURT ISTORIC    

         Comuna Mărtinești este situată la 45° 49' Nord, 23° 8' Est în partea centrală a județului Hunedoara, iar centrul polarizator din zonă, care include și arealul comunei, este orașul Deva.

         Mărtinești, este amplasat pe versantul nord-estic al dealului Măgura, pe aceeași vale cu Dâncu Mare și Dâncu Mic. A ținut de cetatea Deva, până la 1405, dată când apare pentru prima dată în documentele vremii, când «cele trei Dâncuri», sunt dăruite vicevoievodului Transilvaniei Petru de Strei. Cele trei Dâncuri sunt precizate la 1421 drept «possessiones valahales» când urmașii lui Petru de Strei cedează unei rude două treimi din «villa Morthondenky» (Dâncu lui Martin), partajul făcându-se printr-o linie convențională nord-sud care trecea pe la izvorul din mijlocul satului, cele două treimi fiind la vest de respectiva linie. Personajul eponim, probabil cneaz sătesc, nu apare în documente. La 1463, urmașii lui Petru de Strei aveau în sat un cneaz cu numele Dabica – «Doboka kenezius de Marthondenk».

         Biblioteca din Mărtinești a luat ființă în anul 1958. Ca rezultat al reorganizării bibliotecii, în anul 2010, tot fondul de carte ale bibliotecilor din sate s-a transferat la Primăria Mărtinești luând naștere Biblioteca Comunală Mărtinești.

         În anul 2010 s-a inființat Centrul Biblionet, funcționând în același sediu cu biblioteca și dotat cu 4 calculatoare, imprimantă, scanner, videoproiector și ecran de proiecție.

           
ACTIVITĂȚI TRADIȚIONALE ȘI NU NUMAI....

IATĂ, VIN COLINDĂTORII...

  
  
ZILELE CURĂȚENIEI