Biblioteca Municipala Brad
 
Biblioteca Municipală
„Gheorghe Pârvu”
BRAD
 
DATE CONTACT
           Adresa: 335200, Brad, str. Independenţei, nr. 5
           Telefon: 0254 610 910
           Fax: 0254 612 669
           Email: biblioteca_brad@yahoo.com
           Pagina web: http://biblioteca-brad7.Webnode.ro
           Facebook: Biblioteca Municipală Brad
 
Bibliotecar:
Elena-Angelica RUDA

Este o bibliotecă publică cu caracter enciclopedic. Satisface nevoile informaţionale, educaţionale, culturale, de lectură şi de petrecere a timpului liber a membrilor comunităţii municipiului Brad.

Biblioteca Municipală „Gheorghe Pârvu” Brad este frecventată anual de aproximativ 3.000 de utilizatori, care consultă aproximativ 5.500 de documente.

COLECŢII:
     Numărul unităţilor bibliografice (total): 51.318 din care:
           Cărţi: 51.315;
           Periodice: 1;
           Materiale audio video: 2.
   

SERVICII PENTRU PUBLIC OFERITE GRATUIT:
           
Acces la cataloagele tradiţionale ale bibliotecii;
          Consultarea fondului de carte şi a celorlalte documente
            existente în bibliotecă cu ajutorul
Catalogului ONLINE
           
Informaţii şi referinţe bibliografice;
           Acces liber la raft;
           Împrumut la domiciliu a documentelor;
           Consultarea documentelor la sala de lectură;
           Consultarea presei la sala de lectură;
           Vizionare şi audiere a materialelor audio şi video;
           Acces gratuit la internet, prin programul BIBLIONET;
           Participarea la expoziţii, activităţi culturale.

         
SCURT ISTORIC

Biblioteca s-a înfiinţat în anul 1951 într-un local din strada 1 Mai (în fostul parc din faţa Primăriei), ca bibliotecă raională, care avea menirea de îndrumare şi control al bibliotecilor comunale din fostul raion Brad. După desfiinţarea raioanelor a devenit bibliotecă orăşenească mutandu-şi sediul pe strada Minerilor unde dispunea de două săli de împrumut, două săli de lectură, două depozite şi un birou. Din anul 1974 biblioteca funcţionează în fosta casă a profesorului de muzică al Liceului „Avram Iancu”, Gheorghe Pârvu, unde fiinţează şi în prezent.

           
ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE:
15 ianuarie: Aniversare Mihai Eminescu
 
14 februarie: E timpul îndrăgostiţilor de... carte - Campania „Citeşte şi tu!”
 
1-8 martie: Zilele cărţii pentru femei - Activităţi de promovare a cărţii pentru femei
          
20 martie: Ziua internaţională a francofoniei - Expoziţie de carte franceză
  
2 aprilie: Ziua internaţională a cărţii pentru copii - Medalion literar artistic „Copilărie fericită!”
 
8 aprilie: Ziua internaţională a sănătăţii
 
23-24 aprilie: Zilele Bibliotecii - Zilele porţilor deschise! Activităţi de informare a cititorilor asupra serviciilor oferite de Biblioteca Municipală Brad
 
9 mai: Ziua Europei - Vreau să ştiu mai multe despre Europa! Comunicări ştiinţifice
 
3 iunie: Ziua internaţională a ocrotirii copiilor. Zilele cărţii pentru copii - Activităţi de promovare a lecturii în randul elevilor
 
14 iunie: Deschiderea clubului de vacanţă „Haideţi în lumea minunată a cărţii!” care se desfăşoară pe perioada vacanţei de vară
 
24-25 septembrie: Festivalul cititorului brădean - Premierea cititorilor fideli ai bibliotecii
 
20 noiembrie: Ziua Internaţională a Drepturilor Copiilor - Activităţi de informare pentru copii
 
1 decembrie: Unirea de la 1918 - Evocare istorică
 
20 decembrie: Evocare religioasă - Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
 
    
PREMII, DIPLOME, DISTINCȚII:
   
Diplomă de excelenţă
se acordă
Bibliotecii Municipale „Gheorghe Pârvu” Brad
pentru obţinerea celor mai bune rezultate în anul 2012
în activitatea de organizare şi în manifestările culturale
s Hristos
  
Diplomă de excelenţă
se acordă
Bibliotecii Municipale „Gheorghe Pârvu” Brad
pentru obţinerea celor mai bune rezultate în anul 2017
în activitatea de organizare şi în manifestările culturale
 
ACTIVITĂȚI 2020:

IANUARIE

13 ianuarie 2020: Medalion literar. Aniversarea a 94 de ani de la naşterea lui Mircea Sântimbreanu.

 
 

Activitatea a constat din prezentarea operei scriitorului, vizionarea unui material despre Mircea Sântimbreanu şi lecturarea unei povestiri din cartea "Recreaţia mare”.
Au participat elevii clasei a III-a C ai Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, învăţătoare Clej Diana.

   

14-15 ianuarie 2020: Zilele „Mihai Eminescu - poetul nepereche”. Aniversarea a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu

  
 
Au participat elevi şi cadre didactice de la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.
      

23 ianuarie 2020: Evocare istorică - Unirea principatelor române.

  
 

Au participat elevii clasei a VI-a B de la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, profesor Banciu Liorean

 

FEBRUARIE

5 februarie 2020: Ziua internaţională a cititului împreună. Medalion literar - Citesc împreună cu părinţii la bibliotecă.

 

 

Activitatea a constat în lecturarea împreună cu părinţii a unor fragmente din poveşti îndrăgite.
Au participat preşcolarii grupei mari ai Grădiniţei „Floare de colţ” Brad, educatoare Cioflica Smaranda şi Ancaş Liliana.

           

13 - 14 februarie 2020: Campania de promovare a lecturii „E timpul îndrăgostiţilor de...carte”.

 
 

În această campanie copiii au fost informaţi asupra serviciilor pe care le oferă biblioteca, au luat contact cu o parte din noutăţile editoriale achiziţionate pentru ei şi le-au fost distribuiţi fluturaşi promoţionali.

  

MARTIE

2-6 martie 2020: Campanie de promovare a lecturii în rândul doamnelor. „De ziua ta primeşte-n dar o...carte”.

  
 

Campania a avut ca obiectiv atragerea spre lectură a cât mai multor femei.
Bibliotecarul a distribuit cărţi gratuit doamnelor pentru a le trezi interesul pentru lectură.