Biblioteca Municipală
„Gheorghe Pârvu”
BRAD

       


   DATE CONTACT
           Adresa: 335200, Brad, str. Independenţei, nr. 5
           Telefon: 0254 610 910
           Fax: 0254 612 669
           Email: biblioteca_brad@yahoo.com
           Pagina web: http://biblioteca-brad7.Webnode.ro
           Facebook: Biblioteca Municipală Brad

                 Bibliotecar:
Elena-Angelica RUDA


    Este o bibliotecă publică cu caracter enciclopedic.
      Satisface nevoile informaţionale, educaţionale, culturale,
      de lectură şi de petrecere a timpului liber a membrilor
      comunităţii municipiului Brad.

    Biblioteca Municipală „Gheorghe Pârvu” Brad este frecventată
      anual de aproximativ 3.000 de utilizatori, care consultă
      aproximativ 5.500 de documente.


   
COLECŢII:
     Numărul unităţilor bibliografice (total):
51.318 din care:
           Cărţi: 51.315;
           Periodice: 1;
           Materiale audio video: 2.

   SERVICII PENTRU PUBLIC OFERITE GRATUIT:
           Acces la cataloagele tradiţionale ale bibliotecii;
           Consultarea fondului de carte şi a celorlalte documente
            existente în bibliotecă cu ajutorul Catalogului ONLINE
           Informaţii şi referinţe bibliografice;
           Acces liber la raft;

           Împrumut la domiciliu a documentelor;
           Consultarea documentelor la sala de lectură;
           Consultarea presei la sala de lectură;
           Vizionare şi audiere a materialelor audio şi video;
           Acces gratuit la internet, prin programul BIBLIONET;
           Participarea la expoziţii, activităţi culturale.
     

     

     

     

   SCURT ISTORIC

Biblioteca s-a înfiinţat în anul 1951 într-un local din strada 1 Mai (în fostul parc din faţa Primăriei), ca bibliotecă raională, care avea menirea de îndrumare şi control al bibliotecilor comunale din fostul raion Brad. După desfiinţarea raioanelor a devenit bibliotecă orăşenească mutandu-şi sediul pe strada Minerilor unde dispunea de două săli de împrumut, două săli de lectură, două depozite şi un birou. Din anul 1974 biblioteca funcţionează în fosta casă a profesorului de muzică al Liceului „Avram Iancu”, Gheorghe Pârvu, unde fiinţează şi în prezent.


   ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE:

           15 ianuarie: Aniversare Mihai Eminescu
                 

           14 februarie: E timpul îndrăgostiţilor de... carte - Campania „Citeşte şi tu!”
                 

           1-8 martie: Zilele cărţii pentru femei - Activităţi de promovare a cărţii pentru femei
                 

           20 martie: Ziua internaţională a francofoniei - Expoziţie de carte franceză
                          

           2 aprilie: Ziua internaţională a cărţii pentru copii - Medalion literar artistic „Copilărie fericită!”
                          

           8 aprilie: Ziua internaţională a sănătăţii
                          

           23-24 aprilie: Zilele Bibliotecii - Zilele porţilor deschise! Activităţi de informare a cititorilor asupra serviciilor oferite de Biblioteca Municipală Brad
                          

           9 mai: Ziua Europei - Vreau să ştiu mai multe despre Europa! Comunicări ştiinţifice
                          

           3 iunie: Ziua internaţională a ocrotirii copiilor. Zilele cărţii pentru copii - Activităţi de promovare a lecturii în randul elevilor
                          

           14 iunie: Deschiderea clubului de vacanţă „Haideţi în lumea minunată a cărţii!” care se desfăşoară pe perioada vacanţei de vară
                          

           24-25 septembrie: Festivalul cititorului brădean - Premierea cititorilor fideli ai bibliotecii
                          

           20 noiembrie: Ziua Internaţională a Drepturilor Copiilor - Activităţi de informare pentru copii
                          

           1 decembrie: Unirea de la 1918 - Evocare istorică
                          

           20 decembrie: Evocare religioasă - Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
                             PREMII, DIPLOME, DISTINCŢII:

        
                              Diplomă de excelenţă
se acordă
Bibliotecii Municipale „Gheorghe Pârvu” Brad
pentru obţinerea celor mai bune rezultate în anul 2012
în activitatea de organizare şi în manifestările culturale        
                                             Diplomă de excelenţă
se acordă
Bibliotecii Municipale „Gheorghe Pârvu” Brad
pentru obţinerea celor mai bune rezultate în anul 2017
în activitatea de organizare şi în manifestările culturale
   ACTIVITĂŢI 2020:

IANUARIE
              13 ianuarie 2020: Medalion literar. Aniversarea a 94 de ani de la naşterea lui Mircea Sântimbreanu.

                                               
Activitatea a constat din prezentarea operei scriitorului, vizionarea unui material despre Mircea Sântimbreanu şi lecturarea unei povestiri din cartea "Recreaţia mare”.
Au participat elevii clasei a III-a C ai Şcolii Gimnaziale „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, învăţătoare Clej Diana.


              14-15 ianuarie 2020: Zilele „Mihai Eminescu - poetul nepereche”. Aniversarea a 170 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu

                     
   
                                  
Au participat elevi şi cadre didactice de la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad.


              23 ianuarie 2020: Evocare istorică - Unirea principatelor române.

                                               
Au participat elevii clasei a VI-a B de la Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, profesor Banciu Liorean


FEBRUARIE
              5 februarie 2020: Ziua internaţională a cititului împreună. Medalion literar - Citesc împreună cu părinţii la bibliotecă.

                                               
Activitatea a constat în lecturarea împreună cu părinţii a unor fragmente din poveşti îndrăgite.
Au participat preşcolarii grupei mari ai Grădiniţei „Floare de colţ” Brad, educatoare Cioflica Smaranda şi Ancaş Liliana.

              13 - 14 februarie 2020: Campania de promovare a lecturii „E timpul îndrăgostiţilor de...carte”.

                                               
În această campanie copiii au fost informaţi asupra serviciilor pe care le oferă biblioteca, au luat contact cu o parte din noutăţile editoriale achiziţionate pentru ei şi le-au fost distribuiţi fluturaşi promoţionali.


MARTIE
              2-6 martie 2020: Campanie de promovare a lecturii în rândul doamnelor. „De ziua ta primeşte-n dar o...carte”.

                     
   
                                  
Campania a avut ca obiectiv atragerea spre lectură a cât mai multor femei.
Bibliotecarul a distribuit cărţi gratuit doamnelor pentru a le trezi interesul pentru lectură.

Prima Pagina Pagina anterioara