CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
 Avram Iancu – 200 de ani de la naștere. Omul, contemporanii, epoca.
Perioada 9 - 10 mai 2024

 

Deschiderea conferinței: 9 mai 2024, ora 9:00, Teatrul de Artă Deva, Sala Mare
Sesiuni în plen: 9 - 10 mai 2024, Consiliul Județean Hunedoara, Sala de Ședințe și Sala Mică.

 

 

   COMUNICAT DE PRESĂ 
   PROGRAMUL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE
: Avram Iancu - 200 de ani de la naștere. Omul, contemporanii, epoca.
   DESCHIDEREA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE.
   ZIUA 1 - LUCRĂRI ÎN PLEN - SALA DE ȘEDINȚE ȘI SALA MICĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA.
   
Prof. univ. dr.Paul Michelson, Silviu Dragomir and Avram Iancu: A Study in Romanian Historiography;
   
Prof. univ. dr.Francesco Guida, Câteva interpretări istoriografice ale Revoluției europene de la 1848-1849;
   
Prof. univ. dr.Adrian Cioroianu, Revoluționarul și patriotul: Avram lancu fondurile Bibliotecii Naționale a României;
   
Prof. dr. Ștefan Lemny, Istoria unei vieți, istoria unei epoci. Biografia ca demers istoriografic;
   
Prof. univ. dr. Antonio D'Alessandri, Conflicting Fraternity: Italian Soldiers Against Romanians in Transylvania (1849);
   
Prof. H. C. Jozsef Wolf, Distanțare și coparticipare. Svabii bănățeni în Revoluția de la 1848-1849;
   
Prof. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, membru corespondent al Academiei de Știinte a Moldovei, O privire asupra Basarabiei în anul adunărilor de la Blaj;
   
Prof. univ. dr. Dumitru Preda, Un model de război popular în munți: 1848-1849;
   
Prof. univ. dr.Mihai Cojocariu, Corespondenții din Moldova ai lui George Barițiu (1849-1859);
  
Lector univ. dr. Cosmin-Ionut Mihut, Gazeta de Transilvania și mișcarea națională din Principatele Romane (1838-1848);
  
Prof. univ. dr. Cristian Ploscaru, Inluența ideologică a ”bărnuțismului” în politica din Moldova (1860-1876);
  
Dr. Catalin Boto ineanu, Simion Barnuțiu, profesor la Universitatea din Iași;
  
Lector univ. dr. Mircea-Cristian Ghenghea, Evocări și imagini interbelice: Simion Bărnuțiu și spiritul pașoptist în presa românească;
  
Prof. univ. dr. Gabriel Moisa, Un pașoptist bihorean cu un destin aparte: Julian Kune;
  
Prof. univ. dr. Mircea Maran, Românii din Biserica Albă (Banatul sârbesc) în Revoluția de la 1848-1849;
  
Dr. Ela Cosma, Primul corpus documentar Avram Iancu, 1847-1871. Tipologia actelor și stilul lui Avram lancu;
  
Dr. Angela Rus, Primul corpus documentar Avram Iancu, 1847-1871. Editarea documentelor și importanța lor;
  
Dr. Georgeta Deju, Însemnări cu conținut istoric, referitoare la Revoluția de la 1848-1849: cărți românești vechi din colecții hunedorene;
   ZIUA a 2-a - LUCRĂRI ÎN PLEN - SALA DE ȘEDINȚE ȘI SALA MICĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA.
  
Dr. Melinda Mitu, prof. univ. dr. Sorin Mitu, Avram lancu și ungurii, altfel decât pe câmpul de luptă;
  
Dr. Varga Attila, Psihologia mulțimilor în timpul Revolutței de la 1848-1849 în Transilvania: Avram Iancu și românii în surse maghiare de epocă;
  
Dr. Nicoleta Hegedus, Imaginea lui Avram Iancu în publicațiile periodice maghiare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  
Prof. univ. dr. George Cipăianu, Avram Iancu. Ursita Albă sau Ursita Neagră;
  
Dr. Marionela Wolf, Sferă publică și privată. Scrisoarea de rămas bun a generalului ”martir” Karl August conte de Leiningen­ Westerburg;
  
Prof. univ. dr. Comeliu Padurean, Aradul și împrejurimile sale in anii 1848-1849 pe baza informațiilor din ziarul ”Aradi Hirdeto”;
  
Prof. univ. dr. Lucian Giura, lector univ. dr. Maura Geraldina Giura, Avram Iancu în paginile publicațiilor ”Tribuna” și ”Gazeta Transilvaniei”;
  
Conf. univ. dr. Valeria Soroștineanu, Despre Avram Iancu în paginile publicației ”Cultul Eroilor”;
  
Drd. loana Nistor, Impactul evenimentelor ce au întristat națiunea română în anii 1872-1873 asupra societății arădene - o analiză a presei vremii și a ședințelor Sinodului Eparhial Arad;
  
Drd. loan Jula, Avram Iancu la centenarul nașterii, în paginile revistei ”Renașterea”;
  
Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima, Avram Iancu și frații Bohiifel. O prietenie statornică din anii tinereții;
  
Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Avram Iancu, student la Cluj și cancelist la Târgu Mureș;
  
Prof. dr. Liviu Lazăr, Avram Iancu despre implicarea sa în evenimentele din timpul Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania;
  
Prof. dr. Livia Coroi, Avram Iancu în memoria zonei Brad;
  
Dr. Matin Iosif Balog, Contextul și motivele conflictului moților cu Fiscul imperial pentru păduri (1849-1852);
  
Dr. Raluca Tomi, Revoluția din 1848-1849 din Țările Române în viziunea consulilor italieni;
  
Dr. Tudor Sclifos, Armata rusă în Principatele Române (1848-1849). Ecouri in presa franceză;
  
Dr. Lorand Madly, Avram Iancu și mișcarea națională sub observația autorităților austriece: documente din Biroul vienez de Informații;
  
Drd. Floarea Pop, Invocarea semnificației faptelor lui Avram Iancu în preajma Marii Uniri;
  
Prof. univ. dr. Mihai Drecin, Avram Iancu în satul Rogojel/Vlădeasa. Între prezența fizică și amintirea locuitorilor;
  
Dr. Razvan Roșu, Pelaghia Roșu și bătălia de la Fântânele din 1849 în tradiția orală a crângurilor din Mărișel și Măguri;
  
Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, Andrei Șaguna și Avram Iancu între colaborare și confruntare: Sinodul eparhial din martie 1850;
  
Leet. dr. Marius Eppel, Evoluția constituțională a Bisericii ortodoxe din Transilvania în contextul Revoluției de la 1848-1849;
  
Prof. dr. Delia Cora, Noi date și interpretări privind relațiile de iubire ale Crăișorului;
  
Prof. dr. Ștefan Lemny, Ionut Teianu, Din istoria unei statui: ”Avram Iancu” (Târgu Mureș). Mărturiile sculptorului Florin Cadre;
  
Dr. Doru Sinaci, Acum o sută de ani: ctitorirea Panteonului Moților de la Țebea;
  
Dr. Daniel Iancu, Demersuri pentru realizarea de statui și busturi ale lui Avram Iancu, refiectate în documente de arhivă și în publicistică;
  
Prof. dr. loan Bolovan, Florin Popescu, Avram Iancu în programele școlare și manualele din Vechiul Regat pînă la 1918;
  
Conf. univ. dr. Silvia Corlateanu-Granciuc, Revoluția de la 1848 și personalitatea lui Avram Iancu în manualele de istorie din Republica Moldova;
  
Prof. dr. Felicia Galiceanu, Evocarea personalităților istorice prin manualele de istorie actuale. Studiu de caz: Avram Iancu;
  
Prof. univ. dr. Nicolae Sabău, Coriolan Petranu (1893-1945), referent al proiectelor unor monumente naționale de for public;
  
Prof. dr.Mirela Mocan, Avram Iancu și Țara Moților;
  
Prof. univ. dr. Mircea Baron, ec. Ovidiu Rizopol, Fapte de cinstire a eroului moților, Avram Iancu, în Valea Jiului;
  
Tom Gallagher, Relevanța persistentă a lui Avram Iancu în timpul călătoriei tulburi a Europei: 1848-2024;
  
Conf. univ. dr. habil. Ion Carja, Avram Iancu la primul centenar. Serbările din Munții Apuseni, august-septembrie 1924;
  
Dr. Veronica Turcu , prof. univ. dr. Șerban Turcu, Momentul centenar Avram Iancu (1924) și tentația monografică;
  
Leet. univ. dr. Lucian Turcu, Alexandru Lapedatu și centenarul nașterii lui Avram Iancu (1924);
  
Prof. univ. dr. Sorin Șipoș, Istoria unei cărți apărute postum: Silviu Dragomir, ”Avram Iancu”;
  
Conf. uriv. dr. Cristina Gudin, Aspecte privind viața, activitatea și personalitatea lui Avram Iancu reflectate în dramaturgie;
  
Prof. dr. Nagy Levente, Toma Nour și tribunul Numa. Imaginea Revoluției pașoptiste și figura lui Avram Iancu în operele literare române și maghiare (Mihai Eminescu, ”Geniu pustiu”; Jokai Mor, ”A Bardy-csalad” - ”Familia Bardy”);
  
Dr. Gheorghe Firczak, Considerații privind Europa în anii 1848-1849.