Prima Pagina          

BIBLIOTECI PUBLICE DIN JUDEŢ

Notă: Datele au fost comunicate, prin bunăvoinţa bibliotecarilor, 2009 Bibliotecile sunt prezentate în ordine alfabetică.
Biblioteci Municipale Biblioteci Orăşeneşti Biblioteci Comunale

BIBLIOTECI MUNICIPALE


BIBLIOTECA MUNICIPALĂ "Gheorghe Pârvu" BRAD

Anul înfiinţării : 1951 Bibliotecar : RUDA ANGELA Adresa : str. Independenţei, nr. 5 Telefon : 0254 610910; Fax : 0254 612669; Email : -; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 61.109 din care : - cărţi : 61.109 - periodice : - materiale audio video : - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA ; - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : DA ; - informare bibliografică : DA ; - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Biblioteca a fost înfiinţată în anul 1951, cu un fond de carte de 1.500 de volume, ca bibliotecă raională. După desfiinţarea raioanelor, a devenit bibliotecă orăşenească. Până în 1974 a funcţionat într-un local unde dispunea de două săli de împrumut, două săli de lectură, două depozite şi un birou. Clădirea în care funcţiona biblioteca nu mai corespundea cerinţelor şi a fost mutată în fosta casă a profesorului de muzica Gheorghe Pârvu, unde funcţionează şi în prezent. În semn de omagiu pentru cel care a construit acest edificiu, cu valoare de patrimoniu, din anul 1995 biblioteca, devenită intre timp municipală, poartă numele fostului proprietar Gheorghe Pârvu. Aceasta este considerată ca o reparaţie morală, post-mortem, deoarece autorităţile comuniste l-au scos din propria casa fiind obligat sa trăiască pană la sfârşitul zilelor întro cămăruţă de serviciu din curtea casei sale. În noul local, biblioteca dispune de două săli de împrumut cărţi (pentru adulţi şi copii), două săli de lectură, şase săli ce reprezintă depozite de carte unde cititorii noştri îşi pot alege volumul dorit (lucrări de referinţă, beletristica, non beletristica) şi periodice.

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ HUNEDOARA

Anul înfiinţării : 1950 Bibliotecar : TĂNASE LUCIA Adresa : str. Brâncuşi, nr. 2, bloc X2 Telefon : 0254 711549 ; Fax : 0254 515903 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 79.616 din care : - cărţi : 79.616 - periodice: - materiale audio video : - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Biblioteca a fost înfiinţată în anul 1950 cu un fond de carte de aproximativ 30.000 de volume. A funcţionat în mai multe locaţii şi a avut un personal cuprins între 1 şi 3 bibliotecari. În anul 1973 a fost desfiinţată pentru că municipiul Hunedoara nu a avut suficienţi locuitori pentru a avea o bibliotecă municipală, iar o parte din fondul de carte a fost preluat de bibliotecile şcolare din municipiu. S-a reînfiinţat după câteva luni de la desfiinţare având subvenţii bugetare ca o bibliotecă comunală. În anul 1975 biblioteca a creat Secţia de Copii şi din anul 1983 funcţionează în actuala clădire cu următoarele secţii: Secţia împrumut cărţi pentru adulţi (formată din Sala de literatură şi Sala de ştiinţă şi tehnică), Secţia împrumut cărţi pentru copii, Sala de lectură. Din anul 1988 biblioteca are o filială.

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ "Sebastian Bornemisa" ORĂŞTIE

Anul înfiinţării : 1943 Bibliotecar : SĂLAN ELENA Adresa : str. Victoriei, nr. 1 Telefon : 0254 240135 ; Fax : - ; E-mail : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 46.700, din care : - cărţi : 46.700 - periodice: - materiale audio video : - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Construită în anul 1943 a fost pe rând Biblioteca Centrală, Biblioteca Orăşenească şi în prezent Biblioteca Municipală "Sebastian Bornemisa". Din rapoartele păstrate se cunoaşte că în 1949 biblioteca dispunea de aproximativ 6.000 de volume şi un singur bibliotecar.

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ PETROŞANI

Anul înfiinţării : 1978 Bibliotecar : GROSU DELIA Adresa : str. Aviatorilor, nr. 22A Telefon : 0254 515522 ; Fax : 0254 545903 ; Email : bibliotecamunicipalapetrosani@yahoo.com ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 56.273, din care : - cărţi: 56.023 - periodice: - materiale audio video: 165; - documente electronice: 85 SERVICII PENTRU PUBLIC împrumut la domiciliu :- - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : - DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC La data de 1 aprilie 1978 s-a reînfiinţat Biblioteca Municipală Petroşani unde timp de 28 de ani acest centru de informare, documentare, important focar de cultură, a pus la dispoziţia utilizatorilor săi cunoştinţe şi informaţii din toate domeniile, oferindu-le colecţiile de care dispune. La începutul anului 2006, prin grija autorităţilor locale, biblioteca s-a mutat întro nouă clădire fiind dotată cu mobilier nou şi cu două calculatoare, la dispoziţia cititorilor, care sunt conectate la Internet.

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ VULCAN

Anul înfiinţării : 2009 Bibliotecar :MIRON MIRELA Adresa : str. Traian, nr. 33 Telefon : - ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 2.154-, din care : - cărţi: 2.154 - periodice: - materiale audio video: -; SERVICII PENTRU PUBLIC împrumut la domiciliu :- - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : - DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC La începutul anului 2009, prin grija autorităţilor locale, a luat fiinţă biblioteca într-un spaţiu nou amenajat fiind dotată cu mobilier nou. inceput

BIBLIOTECI ORĂŞENEŞTI


BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ ANINOASA

Anul înfiinţării : 1960 Bibliotecar : RUS VIORICA Adresa : str. Libertăţii, bloc 7, apartament 23 Telefon : 0254 512730 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 17.127, din care : - cărţi: 17.127 - periodice: - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA SCURT ISTORIC Biblioteca Orăşenească Aninoasa s-a deschis în anul 1960, ca urmare a H.C.M. 1542/1951 de înfiinţare a bibliotecilor publice. Primul sediu l-a avut în satul Iscroni, aparţinător comunei Aninoasa, în clădirea Căminului Cultural, unde în prezent se găseşte o filială a bibliotecii.

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ GEOAGIU

Anul înfiinţării : 1953 Bibliotecar : CHELARIU RAMONA MARIA Adresa : str. Calea Romanilor, nr. 151 Telefon : 0254 248880 ; Fax : 0254 248881 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 14.770, din care : - cărţi: 14.770 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : NU ; - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică NU - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC Activitatea bibliotecii situată în clădirea Casei de Cultură "Ioan Budai Deleanu" este strâns legată de istoria oraşului Geoagiu care are o populaţie de peste 6.500 de locuitori şi câteva de obiective socio-culturale cum ar fi: Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza", Staţiunea balneo-climaterică Geoagiu-Băi, Sanatoriul de boli pulmonare.

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ HAŢEG

Anul înfiinţării : 1965 Bibliotecar : GRADISTEAN ADINA Adresa : str. Horea, nr. 1 Telefon : 0254 770273 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 35.141, din care : - cărţi: 35.141 - periodice: - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică DAU - acces la INTERNET : DA (Biblionet)

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ PETRILA

Anul înfiinţării : 2001 Bibliotecar : BĂLĂNESCU OANA MIHAELA Adresa : str. Republicii, bloc 62, nr. 30 Telefon : 0254 550006 ; Fax : 0254 550977 ; Email : -; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 11.398 din care : - cărţi: 11.395 - periodice: - materiale audio video: - - documente electronice: - 3 SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică NU - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Biblioteca Orăşenească Petrila a fost înfiinţată la 26.07.2001 aflându-se în administraţia Primăriei Oraşului Petrila. La deschidere, biblioteca deţinea un număr de 9.214 de volume, preluate de la fosta Bibliotecă a Clubului Muncitoresc al E.M. Lonea care şi-a încetat activitatea în anul 1995.

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ SIMERIA

Anul înfiinţării : 1970 Bibliotecar : ENACHIŢĂ CAMELIA Adresa : Pta. Unirii, bl. 21 Telefon : 0254 262098 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 27.702, din care : - cărţi: 27.700 - periodice: - materiale audio video: 2 SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică NU - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC În anul 1970 Biblioteca Comunală Sântandrei, s-a desfiinţat şi bunurile bibliotecii au fost preluate de Primăria Simeria, în incinta acesteia. A fost mutată din sediul primăriei, în anul 1976, într-un sediu de lângă cinematograf, în anul 1980 a fost mutată din nou la Internatul de fete a Şcolii generale Nr. 2 (str. Karl Marx), de unde , în 1984 s-a mutat pe într-un nou sediu, pe strada Atelierului. La intervenţia directoarei, de atunci, a Bibliotecii Judeţene Hunedoara-Deva, în anul 1989 biblioteca a primit un sediu în centrul oraşului unde este şi acum, dar în anul 1990 a fost văduvită de Sala de lectură care a fost transformata în cabinet medical particular (!). Istoria vitregită a bibliotecii continuă şi în anul 2001 biblioteca îşi restrânge din nou spaţiul (cel destinat accesului liber la raft), dar mărindu-se cel al cabinetului medical particular.

BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ URICANI

Anul înfiinţării : 1965 Bibliotecar : URSACHI ESTERA Adresa : str. Republicii, nr. 1 Telefon : 0722 857699; Fax : - ; Email : -; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : - - cărţi: - 3.600 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : NU inceput

BIBLIOTECI COMUNALE


BIBLIOTECA COMUNALĂ "Nerva Hodoş" BAIA DE CRIŞ

Anul înfiinţării : 1990 Responsabil : LAZA ANICA Adresa : BAIA DE CRIŞ, sat LUNCA, nr. 1 Telefon : 682119 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 9.695, din care : - cărţi : 9.695 - periodice: - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BALŞA

Anul înfiinţării: 1947 Responsabil : CRISAN RODICA Adresa : Comuna BALŞA, sat ARDEU, nr. 6 Telefon : 0254 648001 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 13.194, din care : - cărţi : 13.194 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BARU

Anul înfiinţării : 1960 Responsabil : SORESCU NARCISA Adresa : BARU, nr. 222 Telefon : 0254 778003 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 13.6795, din care : - cărţi : 13.679 - periodice: - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Biblioteca Comunală Baru este situată, în centrul comunei. Biblioteca dispune de o sală cu şase calculatoare cu legătură la Internet, biblioteca participând la programul "Biblionet". Accesul la internet este gratuit şi este destinat tuturor cetăţenilor din comuna şi din satele aparţinătoare, dar şi cetăţenilor aflaţi în trecere prin Baru Mare şi care doresc să utilizeze acest serviciu oferit de bibliotecă.

BIBLIOTECA COMUNALĂ BĂCIA

Anul înfiinţării : 1949 Responsabil : DAVID ILIE Adresa : BĂCIA, nr. 238 Telefon : 0254 264580 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.994, din care : - cărţi : 10.994 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BĂTRÂNA

Anul înfiinţării : - Responsabil : HERCIU RADU Adresa : BĂTRÂNA Telefon : 0254 234471 ; Fax : 0254 234471 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 2.553, din care : - cărţi : 2.553 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : NU - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BERIU

Anul înfiinţării : 1980 Responsabil : TOMUŢA ADRIANA DANIELA Adresa : BERIU Telefon : 0254 246170 ; Fax : 0254 246236 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.839, din care : - cărţi : 7.839 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BLĂJENI

Anul înfiinţării : 1962 Responsabil : BUFNILĂ VICTORIA Adresa : BLĂJENI Telefon : 0254 682911 ; Fax : 0254 682811 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 9.831, din care : - cărţi : 9.831 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet)

BIBLIOTECA COMUNALĂ BOŞOROD

Anul înfiinţării : 1959 Responsabil : BRIA VIORICA Adresa : BOŞOROD, nr. 54 Telefon : 0254 733050 ; Fax : 0254 733050 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.220, din care : - cărţi : 8.220 - periodice: - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BRĂNIŞCA

Anul înfiinţării : 1956 Responsabil : MUNTEANU MARIANA Adresa : BRĂNIŞCA, nr. 69 Telefon : 0254 282060 ; Fax : 0254 282068 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 12.1427, din care : - cărţi : 12.1427 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : NU ; - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC Prin contribuţia Primăriei Brănişca şi sprijinul cetăţenilor, În anul 1956, s-a pus bazele Bibliotecii Comunale, cu sediul în cadrul Primăriei. În anul 1961, odată cu finalizarea construcţiei Căminului Cultural din Brănişca, biblioteca a fost mutata în spaţiul destinat, după ce de-a lungul timpului a suferit numeroase mutări în diferite spaţii. Fondul de carte a început să fie îmbogăţit, iar în anul 1974 existau, deja, 10.950 volume. În prezent, biblioteca funcţionează în sediul Primăriei Brănişca, având un fond de carte de 12.127 de volume.

BIBLIOTECA COMUNALĂ BRETEA ROMÂNĂ

BIBLIOTECA IN CURS DE REORGANIZARE !!! Anul înfiinţării : 1958 Responsabil : SĂLIŞTEAN ILIE Adresa : BRETEA ROMÂNĂ, nr. 89 Telefon : 0254 733332 ; Fax : 0254 733352 ; Email : bretearomana@personal.ro ; Web : www.bretea-romana.ro COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : -, din care : - cărţi : - - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : - - împrumut în săli de lectură : - - împrumut interbibliotecar : - - informare bibliografică : - - acces la INTERNET : da SCURT ISTORIC Biblioteca Comunală din localitatea Bretea Româna, a luat fiinţă în anul 1958, într-o localitate aparţinătoare comunei (satul Bretea Streiului, pe atunci centru de comună). Biblioteca comunală din Bretea Streiului a funcţionat până în anul 1969 când s-a realizat o nouă împărţire administrativ-teritorială (prin unirea celor două comune) cu acea ocazie biblioteca a fost mutată în satul Bretea Româna, totodată fiind preluat şi fondul de carte al bibliotecii şcolare, crescând în acest fel fondul de carte. Postul de bibliotecar a fost preluat, la decizia Consiliului local, în anul 2002 de către directorul căminului cultural,

BIBLIOTECA COMUNALĂ BUCEŞ

Anul înfiinţării : 1968 Responsabil : ŞTEFAN MARIA ANGELICA Adresa : BUCEŞ, nr. 60 Telefon : 0254 684328 ; Fax : 0254 684442 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.498, din care : - cărţi : 7.498 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA ; - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BUCUREŞCI

Anul înfiinţării : 1979 Responsabil : MÂRZA CLAUDIU Adresa : BUCUREŞCI, nr. 25 Telefon : 0254 684178 ; Fax : 0254 684010 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 6.913 , din care : - cărţi : 6.913 - periodice: - ; SERVICII PENTRU PUBLIC - SPATIU IMPROPRIU - BIBLIOTECA NU FUNCTIONEAZA !!! - împrumut la domiciliu : - - împrumut în săli de lectură : - - împrumut interbibliotecar : - - informare bibliografică : - - acces la INTERNET : -

BIBLIOTECA COMUNALĂ BULZEŞTII DE SUS

Anul înfiinţării : 1965 Responsabil : ASLĂU MARIA Adresa : RUSEŞTI, nr. 15, Telefon : 0254 682631 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 4.558, din care : - cărţi : 4.558 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BUNILA

Anul înfiinţării : 1995 Responsabil : BISTRIAN PETRU Adresa : Principală, nr. 7 Telefon : 0254 735401 ; Fax : 0254 735401 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 3.631, din care : - cărţi : 3.631 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : NU - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ BURJUC

Anul înfiinţării : 1963 Responsabil : BEŞLEAGĂ DORINA Adresa : BURJUC, nr. 92 Telefon : 0254 280674 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.059, din care : - cărţi : 7.059 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ CERBĂL

Anul înfiinţării : 1956 Responsabil : POPA ROMAN Adresa : CERBĂL, nr. 7A Telefon : 0254 735403 ; Fax : - ; Email : primariacerbal@yahoo.com ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 4.512, din care : - cărţi : 4.512 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : NU - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ CERTEJU DE SUS

Anul înfiinţării : 1985 Responsabil : GRECU MARIANA Adresa : str. Principală, nr. 171 Telefon : 0254 648714 ; Fax : 0254 648720 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 9.011, din care : - cărţi : 9.011 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : DA (Biblionet)

BIBLIOTECA COMUNALĂ CÎRJIŢI

Anul înfiinţării : 1974 Responsabil : LAZĂR ELENA Adresa : CÎRJIŢI, nr. 1 Telefon : 0254 228648 ; Fax : 0254 228648 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 6.468, din care : - cărţi : 6.468 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ CRIŞCIOR

Anul înfiinţării : 1953 Responsabil : CIOARĂ – TRIF OLIMPIA Adresa : str. Monumentului Telefon : 0254 616367 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.902, din care : - cărţi : 7.902 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC Biblioteca Comunală, a luat fiinţă în anul 1953, în Crişcior unde a funcţionat câţiva ani. A fost mutată în satul Zdrapţi, în clădirea Căminului Cultural, unde a funcţionat până în anul 2004. În acest an se reînfiinţează sediul în Crişcior, în Zdrapţi rămânând doar un punct de împrumut. În prezent, biblioteca are un fond de 7.451 de volume, din care 2.000 de volume se găsesc la punctul de împrumut din Zdrapţi.

BIBLIOTECA COMUNALĂ DENSUŞ

Anul înfiinţării : 1952 Responsabil : SOCACIU GHEORGHE Adresa : DENSUŞ Telefon : 0254 775010 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.922, din care : - cărţi : 8.922 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ DOBRA

Anul înfiinţării : 1956 Responsabil : BUDA MAURICA Adresa : str. Oborului, nr. 44 Telefon : 0254 283241 ; Fax : 0254 283101 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.716, din care : - cărţi : 10.716 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet)

BIBLIOTECA COMUNALĂ GENERAL BERTHELOT

Anul înfiinţării : 1950 Responsabil : BARBONI OVIDIU PETRU Adresa : GENERAL BERTHELOT Telefon : 77053 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 9.114, din care : - cărţi : 9.114 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ GHELARI

Anul înfiinţării : 1967 Responsabil : ILCA SIMONA ELENA Adresa : str. Minerului, nr. 1 Telefon : 0254 735201 ; Fax : 0254 735272 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.754, din care : - cărţi : 7.754 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Comuna Ghelari este situată în spaţiul fizico-geografic a unui masiv montan, Poiana Ruscă, la o altitudine de 760 m, în Ţinutul Pădurenilor fiind considerată şi capitala de suflet a acestora. Biblioteca din Ghelari a luat fiinţă în anul 1967, având filiale la Govăjdia, Plop şi Ruda. Ca rezultat al reorganizării bibliotecii, în anul 1990, tot fondul de carte ale bibliotecilor din satele Ruda, Govăjdia şi Plop a fost transferat în centrul comunal, luând naştere Biblioteca Comunala Ghelari. Dacă vreodată în călătoriile dumneavoastră treceţi şi prin aceste meleaguri va invităm să ne cunoaşteţi, ca apoi să vizităm împreună falnica Catedrala cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, furnalul de la Govăjdia, data din 1806, biserica veche de la Ruda şi peisajul mirific al Ţinutului Pădurenilor.

BIBLIOTECA COMUNALĂ GURASADA

Anul înfiinţării : 1945 Responsabil : CHIFOR AURA MIOARA Adresa : GURASADA, nr. 218 Telefon : 0254 648341 ; Fax : 0254 648338 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.474, din care : - cărţi : 10.474 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ HĂRĂU

Anul înfiinţării : 1935 Responsabil : JIBETEAN VIORICA AURICA Adresa : HĂRĂU, nr. 195 Telefon : 0254 233201 ; Fax : - ; Email : armeancaangelica@yahoo.com ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.268, din care : - cărţi : 10.268 - periodice: - - materiale audio video: - ; SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ ILIA

Anul înfiinţării : 1962 Responsabil : NEGRILĂ ANCA LUMINIŢA Adresa : str. Libertăţii, nr. 56 Telefon : 0254 282716 ; Fax : 0254 282716 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 15.286, din care : - cărţi : 15.286 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ LĂPUGIU DE JOS

Anul înfiinţării : 1958 Responsabil : POPA DANIELA Adresa : sat OHABA, nr. 70 Telefon : 0254 281782 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.592, din care : - cărţi : 7.592 - periodice: - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC Biblioteca Comunală Lăpugiu de Jos s-a înfiinţat în anul 1958. După şapte ani de la înfiinţare, decembrie 1965, numărul volumelor din bibliotecă, era de 3.475., iar la sfârşitul anului 1975 erau 8.415 de volume. După anul 1975 postul de bibliotecar comunal a fost desfiinţat, biblioteca fiind preluată de profesori de la Şcoala generală Ohaba. În perioada de început biblioteca a funcţionat în centrul de comună, fiind mutat apoi la Şcoala generala Ohaba, iar din anul 1978 a fost mutată la Căminul Cultural Ohaba, în incinta căruia funcţionează şi în momentul de faţă, postul de bibliotecar comunal fiind reînfiinţă din anul 1990..

BIBLIOTECA COMUNALĂ LELESE

Anul înfiinţării : Responsabil : UNGUREANU DORICA Adresa : LELESE, nr. 63 Telefon : 0254 735402 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 2.363, din care : - cărţi : 2.363 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ LUNCA CERNII

Anul înfiinţării : Responsabil : CRĂCIUNESCU LAURENŢIU FLORIN Adresa : LUNCA CERNII Telefon : 0254 735404 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 6.192, din care : - cărţi : 6.192 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : NU - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ LUNCOIU DE JOS

Anul înfiinţării : 1959 Responsabil : BENEA DOREL Adresa : LUNCOIU DE JOS, nr. 132 Telefon : 0254 684610 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.400, din care : - cărţi : 7.400 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : DA (Biblionet)

BIBLIOTECA COMUNALĂ MĂRTINEŞTI

Anul înfiinţării : 1958 Responsabil : BÂRCEAN MARINELA Adresa : MĂRTINEŞTI, nr. 80 Telefon : 0254 246310 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 9.241, din care : - cărţi : 9.241 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Biblioteca comunală Mărtineşti s-a înfiinţat în anul 1958. Până la acea dată cărţile, în număr de 1.030, erau la Căminul Cultural Mărtineşti, de unde au fost transferate bibliotecii nou înfiinţate. În acelaşi an au mai intrat un număr de 222 de volume, iar utilizatorii erau în număr de 40.

BIBLIOTECA COMUNALĂ "Remus Baciu" ORĂŞTIOARA DE SUS

Anul înfiinţării : 1966 Responsabil : TROSAN EUGENIA - MARIANA Adresa : ORĂŞTIOARA DE SUS Telefon : 0254 246650 ; Fax : 0254 246622 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.269, din care : - cărţi : 8.269 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA (Biblionet)

BIBLIOTECA COMUNALĂ PEŞTIŞU MIC

Anul înfiinţării : 1964 Responsabil : LUJERDEAN MIHAELA Adresa : PEŞTIŞU MIC Telefon : 0254 735763 ; Fax : 0254 735735 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 6.294, din care : - cărţi : 6.294 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ PUI

Anul înfiinţării : 1956 Responsabil : CÂRSTOIU FELICIA Adresa : str. Republicii, nr. 65 Telefon : 0254 779101 ; Fax : 0254 779009 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 9.423, din care : - cărţi : 8.423 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ RAPOLTU MARE

Anul înfiinţării : 1954 Responsabil : KÖRÖZSI AURICA ANISOARA Adresa : RAPOLTU MARE, nr. 314 Telefon : 0254 264181 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 12.234, din care : - cărţi : 12.234 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC Biblioteca Comunală Rapolt s-a înfiinţat în anul 1954 şi a funcţionat într-un spaţiu restrâns în incinta Căminului Cultural, apoi a fost mutată în incinta Primăriei Rapolt, unde a funcţionat timp de 30 de ani. În anul 2003 bibliotecii i-a fost destinat un nou spaţiu, în incinta Căminului Cultural.

BIBLIOTECA COMUNALĂ RĂCHITOVA

Anul înfiinţării : 1978 Responsabil : DRĂGANESC LILIANA Adresa : RĂCHITOVA, nr. 25 Telefon : 0254 775409 ; Fax : 0254 775409 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.309, din care : - cărţi : 7.309 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ RÂU DE MORI

Anul înfiinţării : 1965 Responsabil : AVRAMESCU ANGELA Adresa : RÂU DE MORI, nr. 8 Telefon : 0254 776046 ; Fax : 0254 776047 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.8015, din care : - cărţi : 10.801 - periodice: - materiale audio video: SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : da - informare bibliografică : da - acces la INTERNET :DA

BIBLIOTECA COMUNALĂ RIBIŢA

Anul înfiinţării : 1962 Responsabil : DUŞAN CECILIA - MONICA Adresa : RIBIŢA, nr. 170 Telefon : 0254 683791 ; Fax : 0254 683799 ; Email : - ; Web : WWW.RIBITA.RO COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 6.961, din care : - cărţi : 6.961 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ ROMOS

Anul înfiinţării : 1957 Responsabil : CLONŢA GABRIELA Adresa : ROMOS ; Fax : 0254 245603 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 12.274, din care : - cărţi : 12.274 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC Prima înregistrare cărţilor în Registrul inventar a fost efectuată în anul 1958, dar din unele documente referitoare la atestarea documentară a comunei Romos se arată ca biblioteca a fost înfiinţată în anul 1910.

BIBLIOTECA COMUNALĂ SĂLAŞU DE SUS

Anul înfiinţării : 1960 Responsabil : MÎNJA MONICA SONIA Adresa : str. Principală, nr. 21 Telefon : - 0254 779501 ; Fax : 0254 779501 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 6.533, din care : - cărţi : 6.533 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ SÂNTAMARIA - ORLEA

Anul înfiinţării : 1960 Responsabil : CRIŞAN LARISA Adresa : SÂNTAMARIA - ORLEA Telefon : 0254 777310 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.116, din care : - cărţi : 10.116 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : DA

BIBLIOTECA COMUNALĂ SARMIZEGETUSA

Anul înfiinţării : 1952 Responsabil : CORUI NELUŢA Adresa : SARMIZEGETUSA, nr. 42 Telefon : 0254 776510 ; Fax : 0254 776552 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.770, din care : cărţi : 10.770 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC Biblioteca Comunală a luat fiinţă în anul 1952, într-un spaţiu privat a familiei Murăruţi Marioara. În anul 1962 s-a construit, în comuna, Căminul cultural unde a fost mutată biblioteca, în cărui sediu funcţionează şi astăzi.

BIBLIOTECA COMUNALĂ ŞOIMUŞ

Anul înfiinţării : 1966 Responsabil : IRIMIE IRINA CRISTINA Adresa : ŞOIMUŞ Telefon : 0254 237350 ; Fax : 0254 237350 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 7.876, din care : - cărţi : 7.876 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : NU - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ TELIUCU INFERIOR

Anul înfiinţării : 1948 Responsabil : MARGHEŢI ELENA Adresa : str. Principală, nr. 19 Telefon : 0254 738105 ; Fax : 0254 738253 ; Email : teliuc@yahoo.it ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 5.399, din care : cărţi : 5.5399 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU SCURT ISTORIC Biblioteca comunală a luat fiinţă în anul 1948 când s-a înfiinţat şi Căminul Cultural "Gheorghe Coşbuc", în localul scolii, din vechiul sat Cinciş. Biblioteca sătească "George Coşbuc" deţinea atunci 100 de volume, iar cititorii erau reuniţi în "Cercul de citit", format din 45 de cititori. În anul 1965, când satele de pe Valea Cernei au fost strămutate în actualul sat Cinciş, bibliotecii săteşti i-a fost destinat un nou spaţiu, în sediul Căminului Cultural Cinciş, având în jur de 1.000 de volume, iar în anul 1990 Biblioteca Comunală este din nou mutată în actualul sediu al Căminului Cultural Teliucu Inferior.

BIBLIOTECA COMUNALĂ TOMEŞTI

Anul înfiinţării : 1968 Responsabil : CIOARA IOAN Adresa : TOMEŞTI, nr. 50 Telefon : 0254 681889 ; Fax : 0254 681828 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.727, din care : - cărţi : 8.727 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ TOPLIŢA

Anul înfiinţării : 1961 Responsabil : - Adresa : TOPLIŢA ; Fax : - ; Email : - ; Web : - Număr filiale / puncte de împrumut : 1 COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 13.936, din care : - cărţi : 13.936 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : NU - împrumut în săli de lectură : NU - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ TOTEŞTI

Anul înfiinţării : 1960 Responsabil : COZAC TITA Adresa : TOTEŞTI Telefon : 0254 775640 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.801, din care : - cărţi : 8.801 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ TURDAŞ

Anul înfiinţării : 1957 Responsabil : SIMTEA MARIANA Adresa : str. Principală, nr. 100 Telefon : 0254 247710 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.886, din care : - cărţi : 8.886 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : DA - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ VAŢA DE JOS

Anul înfiinţării : 1955 Responsabil : BANCIU LOREDANA Adresa : str. Calea Crişului, nr. 18 Telefon : 0254 681054 ; Fax : 0254 681054 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 10.255, din care : - cărţi : 10.255 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : DA (Biblionet)

BIBLIOTECA COMUNALĂ VĂLIŞOARA

Anul înfiinţării : 1970 Responsabil : MALE MARIANA CRISTINA Adresa : VĂLIŞOARA Telefon : 0254 265432 ; Fax : 0254 265400 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.702, din care : - cărţi : 8.702 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ VEŢEL

Anul înfiinţării : 1965 Responsabil : PODELEAN MARINELA Adresa : str. M. Eminescu, nr. 256 Telefon : 0254 237733 ; Fax : 0254 237847 ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 8.167, din care : - cărţi : 8.167 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : DA - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : DA (Biblionet) SCURT ISTORIC În comuna Veţel prima bibliotecă atestată documentar este cea a şcolii aparţinând Reuniunii Grănicereşti. Până în în anul 1882 toate şcolile grănicereşti îşi constituiseră un fond de carte deosebit de valoros. Biblioteca din Veţel avea un număr de 67 de volume, însă la vremea respectiva era un fapt meritoriu.

BIBLIOTECA COMUNALĂ VORŢA

Anul înfiinţării : 1964 Responsabil : RUS MARIOARA Adresa : VORŢA, nr. 34 Telefon : 0254 775810 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 5.313, din care : - cărţi : 5.313 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NUA - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU

BIBLIOTECA COMUNALĂ ZAM

Anul înfiinţării : 1958 Responsabil : ŞARPE AURORA Adresa : ZAM, nr. 170 Telefon : 0254 280642 ; Fax : - ; Email : - ; Web : - COLECŢII Numărul unităţilor bibliografice (total) : 13.695, din care : - cărţi : 13.695 - periodice: - - materiale audio video: - SERVICII PENTRU PUBLIC - împrumut la domiciliu : DA - împrumut în săli de lectură : DA - împrumut interbibliotecar : NU - informare bibliografică : NU - acces la INTERNET : NU inceput Prima Pagina